Hương Bài Sạch Cao Cấp 38cm ống lớn – B170CL

295,000