Hương Trầm Sạch Cao Cấp 30cm – T190C2 (0.5K)

220,000