Hương Trầm Sạch Cao Cấp 38cm – T190C2 (1K)

430,000