Lư Xông Trầm Hoa Văn Gốm Sứ Cao Cấp – Mẫu 106

165,000