Thác Khói Trầm Hương Bàn Tay Phật – Mẫu 115

235,000