Thác Khói Trầm Hương Hướng Thiên – Mẫu 119

650,000