Thác Khói Trầm Hương Hướng Thiên – Mẫu 130

650,000