Thác Khói Trầm Hương Hướng Thiên – Mẫu 146

650,000